Place zabaw z atestem

Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo na placu zabaw?

Lato trwa w najlepsze, więc warunki są wprost idealne do tego, by jak najczęściej zabierać dzieci na place zabaw z atestem. No właśnie – a dlaczego tylko te z atestem? Ano dlatego, że tylko one potrafią dać rodzicom gwarancję, że ich dzieciom – oczywiście podczas zabawy – nic niedobrego się nie stanie. Na takich placach zabaw przywiązuje się olbrzymią wagę do spełniania wszelkich kluczowych wymogów bezpieczeństwa.

Dba się o każdy aspekt – czy to jakość urządzeń, czy to typ nawierzchni, czy to nawet zastosowaną kolorystykę otoczenia. Maszyny nie zawierają małych części, które mogłyby zostać odkręcone i np. połknięte przez dzieci. Są tak konstruowane, by dziecko nie mogło się w nich zaklinować, przełożyć głowy przez niebezpieczne elementy czy w ogóle nieprawidłowo z nich skorzystać. Place zabaw z atestem mają swoje szczegółowe regulaminy, które wskazują dokładnie na to, co wolno na nich robić, a czego nie wolno. Zasady umieszczane są zwykle na widocznych tabliczkach, które zazwyczaj stawia się gdzieś w pobliżu wejścia na plac zabaw. Z takim regulaminem powinny zapoznać się zarówno dzieci, jak i przede wszystkim ich rodzice, którzy w razie czego wytłumaczą maluchom poszczególne części regulaminu.

Related articles

Back to Top